Ilya PODPOLNYY (ISR)

ILIsrael
Age:
29 years
Federation:
ISRAEL CANOE ASSOCIATION
ilya_podpolnyy

Biography