Merey MEDETOV (KAZ)

KZKazakhstan
Age:
35 years
Federation:
CANOE FEDERATION OF KAZAKHSTAN

Biography